Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

ΓΡΑΦΕΙ   Ο   ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ Β  ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

ΧΡΟΝΙΑ   ΠΟΛΛΑ   ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ  ΚΑΙ  ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ   Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ  ΤΗΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  ΚΑΙ  Β ΠΕΙΡΑΙΑ. 

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1)ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ  ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
ΑΠΟ 0-5000 ΕΥΡΩ 450 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ  5.000 -7.000 ΕΥΡΩ 350 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ 7.000 -9.000 ΕΥΡΩ 250 ΕΥΡΩ

2) ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 ΑΠΟ 0-7.500 ΕΥΡΩ 675 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ 7.500 - 10.500 ΕΥΡΩ  525 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ 10.500- 13.500 ΕΥΡΩ 375 ΕΥΡΩ

3) ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ 1  ΑΝΗΛΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 ΑΠΟ 0- 8.750ΕΥΡΩ 787,50 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ 8.750-12.250 ΕΥΡΩ 612,50 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ 12.250-15.750 ΕΥΡΩ 437,50 ΕΥΡΩ

4) ΤΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ Η ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟ 0-10.000  ΕΥΡΩ 900 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ 10.000-14000 ΕΥΡΩ 700 ΕΥΡΩ
  ΑΠΟ 14.000 -18.000 ΕΥΡΩ 500 ΕΥΡΩ

5) ΤΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ  ΑΝΗΛΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Η ΔΥΟ  ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΑΠΟ 0-11.250 ΕΥΡΩ 1.012,5 ΕΥΡΩ
  ΑΠΟ 11.250-15.750 ΕΥΡΩ 787,5 ΕΥΡΩ 
  ΑΠΟ 15.750-20.250 ΕΥΡΩ 562,5 ΕΥΡΩ

6) ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ   Η ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ                  
 ΑΠΟ 0-12.500 ΕΥΡΩ 1.125 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ 12.500-17.500 ΕΥΡΩ 875 ΕΥΡΩ
 ΑΠΟ 17.500-22.500 ΕΥΡΩ 625 ΕΥΡΩ

7) ΠΕΝΤΕ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ Η ΔΥΟ  ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗ Η 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟ  0-15.000 ΕΥΡΩ 1.350 ΕΥΡΩ
ΑΠΟ 15.000-21.000 ΕΥΡΩ 1.050 ΕΥΡΩ
ΑΠΟ 21.000-27.00 ΕΥΡΩ 750 ΕΥΡΩ
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ 120.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 15.000 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 180.000 ΕΥΡΩ.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1)ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ ΕΩΣ  1928 ΚΥΒΙΚΑ.
2) ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΙΝΕΣ.
3)ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΚΑΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΕΤΡΩΝ.
4) ΟΣΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
5)  ΟΣΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
           
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ


ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟΝ Κ.Ο.Κ. (ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2018)

ΝΟΜΟΣ 4530 – ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ- 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
‘Οταν ο επιβάτης  έχει κάνει κατανάλωση αλκοόλ και του γίνει έλεγχος από αστυνομικά όργανα, του επιβάλλεται πρόστιμο 2 χιλιάδων και αφαίρεση διπλώματος για 6 μήνες, στην περίπτωση που υπόπεσε στο ίδιο παραπτώματα για δεύτερη φορά επιβάλλεται πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο και επανεξέταση της άδειας οδήγησης.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ
α. Οι χαμηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με επίπληξη και διοικητικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ,
β. οι μεσαίας αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο από τριακόσια ένα (301) έως και εξακόσια (600) ευρώ και αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έως έξι (6) μήνες,
 γ. οι υψηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έξι (6) μήνες και επανεξέταση για την επαναχορήγηση αυτής.
Άρθρο 8-  Πειθαρχικές ποινές
1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 είναι οι εξής:
 α. επίπληξη,
 β. διοικητικό πρόστιμο,
 γ. αφαίρεση ειδικής άδειας οδήγησης.
2. Οι παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 κατατάσσονται με κριτήρια τη βαρύτητά τους, τη μέριμνα για την ασφάλεια των επιβατών και της σωματικής ακεραιότητάς τους, τη συμπεριφορά και την υπευθυνότητα των οδηγών, καθώς και τις επιπτώσεις στους επιβάτες σε τρεις (3) κατηγορίες:
 α. χαμηλής αξιολόγησης,
 β. μεσαίας αξιολόγησης,
γ. υψηλής αξιολόγησης.
3.α. Οι χαμηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με επίπληξη και διοικητικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ,
β. οι μεσαίας αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο από τριακόσια ένα (301) έως και εξακόσια (600) ευρώ και αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έως έξι (6) μήνες,
 γ. οι υψηλής αξιολόγησης παραβάσεις τιμωρούνται με αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για έξι (6) μήνες και επανεξέταση για την επαναχορήγηση αυτής.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, οι παραβάσεις του άρθρου 2 κατατάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες και καθορίζονται λεπτομερώς τα διοικητικά πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης, καθώς και η συγχώνευση ποινών σε περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων πειθαρχικών παραπτωμάτων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η απευθείας επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων από τα όργανα ελέγχου για παραβάσεις χαμηλής αξιολόγησης, χωρίς αυτοί να παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 5 και χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7.
5. Για παραβάσεις του παρόντος Κανονισμού που συνδέονται με χρήση αλκοόλ, τοξικών ουσιών ή ναρκωτικών ουσιών και έχουν σαν αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια των επιβατών, ο υπαίτιος τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, καθώς και με αφαίρεση της ειδικής άδειας για έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και αφαίρεση της ειδικής άδειας για ένα (1) έτος. Για την επαναχορήγηση της ειδικής άδειας απαιτείτε επανεξέταση.
6. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών έως πενήντα τοις εκατό (50%).
 7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων, για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος ισχύουν οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα προεδρικά διατάγματα 243/1987 και 244/1987.
 8. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και ιε΄ της παρ. 6 του άρθρου 8 των προεδρικών διαταγμάτων 243/1987 και 244/1987 καταργούνται.


Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

                         
                                  
                                    ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
                  ÃƒÂƒÃ‚ŽÃ‚œÃŽÂ•ÃŽÂ›ÃŽÂŸÃŽÂ£ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

                                        
                                                                                       

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ.   


AΠΟ  1/1/2019 ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΓΙΑΤΡΟ:Rdv.ehealthnet.gr
Μπαίνουμε στην πλατφόρμα συμπληρώνουμε τους κωδικούς gsis.gr, βρίσκουμε στην περιοχή μας ποιο ιατρό θέλουμε, στην συνέχεια το αμκα και εκτυπώνουμε την φόρμα που έχουμε συμπληρώσει.
Στην κατάθεση εγγράφων χρειαζόμαστε:
1) την ηλεκτρονική φόρμα που έχουμε εκτυπώσει.
2) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας με υπεύθυνη δήλωση του νομού 105 ή οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει  την μόνιμη κατοικία.
3)αιτηση του κέντρου υγείας ή ΤΟΜΥ( τομέας υγείας) και Μ.Υ (μονάδα υγείας).
Όλα τα πιο πάνω δικαιολογητικά τα καταθέτουμε στο κέντρο υγείας ΤΟΜΥ ( τομέας υγείας), ή Μ.Υ ( μονάδα  υγείας) και μας δίνουν αποδεικτικό εγγραφής.

Οι εγγραφές τελειώνουν 31/12/2018 .Όσοι δεν έχουν εγγράφει  για οικογενειακό ιατρό από 1/1/2019 θα πληρώνουν και τις εξετάσεις και τα έξοδα νοσηλείας, αν δεν έχουν παραπεμπτικό από τον οικογενειακό ιατρό.
Για  τα έκτακτα περιστατικά  μπορούν οι ασθενείς να προσέρχονται στα νοσοκομεία  χωρίς παραπεμπτικό.           

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018


ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ Β ΠΕΙΡΑΙΑ  ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 26 ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ  ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ,ΑΦΟΥ ΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ INTESTINAL(ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΟΣ)  100 ESCHERICHIA ( ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ) 250
ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ.

O ΕΛΕΓΧΟΣ   ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ   ΣΤΙΣ   ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ  ΙΟΥΛΙΟ    ΓΙΑ  ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ, ΓΥΑΛΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ,ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΕΔΕΙΞΕ  ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
  
ΑΚΤΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
intestinal enterococci
escherichia coli
Σελήνια_Σαλαμίνας
29/6/2018
3
0
Κακιά_Βίγλα_Σαλαμίνας
29/6/2018
0
3
Ντουλάπι_Σαλαμίνας
29/6/2018
2
0
Γυάλα_Σαλαμίνας
29/6/2018
1
1
Δημητράνι_Σαλαμίνας
29/6/2018
1
0
Κύριζα_Σαλαμίνας
29/6/2018
2
0
Περάνι_Σαλαμίνας
29/6/2018
3
1
Αίας_Κλαμπ_Σαλαμίνας
29/6/2018
6
0
Χαλιώτη_–_ΔΕΗ_Σαλαμίνας
29/6/2018
3
1
Περιστέρια_Σαλαμίνας
29/6/2018
3
4
Κολώνες_Σαλαμίνας
29/6/2018
80
2
Σατέρλι_Σαλαμίνας
29/6/2018
4
0
Κανάκια_Σαλαμίνας
29/6/2018
0
2
ΝΑΤΟ_Σαλαμίνας
29/6/2018
11
8
Ζέφυρος_Σαλαμίνας
29/6/2018
1
21
Κατσούλι_Σαλαμίνας
29/6/2018
54
92
Πλαζ_Κατάστημα_Σαλαμίνας
29/6/2018
68
21
Άγιος_Νικόλαος_Ανατολικά_Σαλαμίνας
29/6/2018
74
10
Άγιος_Νικόλαος_Δυτικά_Σαλαμίνας
29/6/2018
7
2
Πλαζ_Τουρκολίμανο_Σαλαμίνας
29/6/2018
26
6
Μικρή_Ηλιακτή_Σαλαμίνας
29/6/2018
52
56
Άγιος_Γεώργιος_Σαλαμίνας
29/6/2018
32
28
Ψιλή_Άμμος_Σαλαμίνας
29/6/2018
7
2
Βασιλικά_Σαλαμίνας
29/6/2018
31
16
Μπλε_Λιμανάκι_Σαλαμίνας
29/6/2018
27
26
Άγιος_Νικόλαος_–_Μπατσί_Σαλαμίνας
29/6/2018
29
18


ΑΚΤΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
INTESTINE
ESCHERICE
Σελήνια_Σαλαμίνας
25/7/2018

0
1
Κακιά_Βίγλα_Σαλαμίνας
25/7/2018
0
0
Ντουλάπι_Σαλαμίνας
25/7/2018
3
1
Γυάλα_Σαλαμίνας
25/7/2018
1
1
Δημητράνι_Σαλαμίνας
25/7/2018
1
1
Κύριζα_Σαλαμίνας
25/7/2018
0
0
Περάνι_Σαλαμίνας
25/7/2018
8
1
Αίας_Κλαμπ_Σαλαμίνας
25/7/2018
1
0
Χαλιώτη_–_ΔΕΗ_Σαλ
25/7/2018
26
3
Περιστέρια_Σαλαμίνας
25/7/2018
2
0
Κολώνες_Σαλαμίνας
25/7/2018
16
3
Σατέρλι_Σαλαμίνας
25/7/2018
18
6
Κανάκια_Σαλαμίνας
25/7/2018
12
3
ΝΑΤΟ_Σαλαμίνας
25/7/2018
4
1
Ζέφυρος_Σαλαμίνας
25/7/2018
8
2
Κατσούλι_Σαλαμίνας
25/7/2018
5
4
Πλαζ_Κατάστημα_Σαλ
25/7/2018
12
2
Άγιος_Νικόλαος_Ανατ._Σ
25/7/2018
4
3
Άγιος_Νικόλαος_Δυτικά_Σ
25/7/2018
15
6
Πλαζ_Τουρκολίμανο_Σ
25/7/2018
3
8
Μικρή_Ηλιακτή_Σαλ
25/7/2018
5
3
Άγιος_Γεώργιος_Σαλ
25/7/2018
18
45
Ψιλή_Άμμος_Σαλαμίνας
25/7/2018
2
4
Βασιλικά_Σαλαμίνας
25/7/2018
4
4
Μπλε_Λιμανάκι_Σαλ
25/7/2018
11
2
Άγιος_Νικόλαος_–_Μπατσί_Σαλαμίνας
25/7/2018
7
7